Termékek

Munkavédelmi ellenőrzésekről

Vigyázz!!! Ha jön a munkavédelmi felügyelő!!!

Fontos és hasznos tudnivalók a munkavédelmi ellenőrzésekről! Valamint hasznos útmutatás, hogy felkészüljünk egy esetleges munkavédelmi ellenőrzésre.

 

A munkavédelmi ellenőrzések célja:

1.Meggyőződni arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési feltételei biztosítottak-e.

2. A munkavédelmet érintő hiányosságok feltárása és a szükséges intézkedések megtétele az észlelt hiányosságok megszüntetése érdekében megtörtént-e.


A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzést az OMMF munkavédelmi és munkaügyi felügyelői végzik, a mellékelt okmányok bemutatásával:

- munkaügyi felügyelői megbízólevél, személyazonosság igazolásával

- munkavédelmi felügyelői megbízólevél személyazonosság igazolásával

- orvosi végzettségű munkavédelmi felügyelői igazolvány ( kék )

- munkavédelmi felügyelői igazolvány ( kék )

- munkaügyi felügyelői igazolvány ( bordó )

A munkavédelmi és munkaügyi felügyelők minden bejelentés és egyeztetés nélkül végezhetnek ellenőrzéseket a területükön, ( szerepel az igazolványukon a területük )

azon kívül csak az OMMF megbízólevelével együtt.
 

OMMF = Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség

 

Ellenőrzendő dokumentumok:

Személyi feltételek:

- Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok

előzetes, időszakos, soron kívüli stb.

- Szakképzettséghez kötött munkakörök jogosítványai

gépkezelő, villamos munkakör szakképzettség stb.

- Munkavédelmi oktatási napló

Tárgyi feltételek vizsgálata:

- Üzembe helyezési és ellenőrzési felülvizsgálatok dokumentumai

- Időszakos biztonsági és ellenőrző vizsgálatok dokumentumai

- Mérési jegyzőkönyvek : zaj, villamos mérések stb.

- Üzemeltetési dokumentumok: kezelési, karbantartási dokumentumok

- Egyéni Védőeszköz nyilvántartás ( EVE )

- Biztonsági adatnapló

- Tisztálkodó szerek és bőrvédő készítmények nyilvántartása

Szervezési feltételek vizsgálata

- Munkavédelmi ellenőrzések nyilvántartása

- Túlóra-nyilvántartás

- Ittasság vizsgálati napló

- Tiltott munkakörök szabályzata

- Egyes csoportok egészségét veszélyeztető megterhelések szabályozása
 

Minden vállalkozásnak kell lennie kockázatértékelésének!

Az ellenőrzések jogszabályi alapja:

- Az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről idevonatkozó paragrafusai

- 14/2004. FMM rendelet q munkaeszközök vizsgálatáról, felülvizsgálatáról

- 3/2003.(II.8.) SzCsM-EuM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi

Követelményeinek minimális szintjéről

- 143/2004. (XII.22.) Hegesztési Biztonsági Szabályzat

- 50/1999.(XI.3.) Képernyő előtti munkavégzés minimális bizt. Köv.

- 65/1999.(XII.22.) Egyéni védőeszköz használatának követelményei

 

Összeállította: Szilágyi Csaba

munkavédelmi technikus

+36309642661