Termékek

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem

Kft-nk vállalja, hogy a vevők adatait harmadik személynek nem adja ki, csak szállítási és vevőtájékoztatásra használja.

• 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

• 49/2003. (VII.30.) GkM rendelet a fogyasztói szerződések keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről